EMPATIA: ośrodek psychoterapii dla DDA i DDD

  oferta

  autodiagnoza dda

  psychoterapia

  psychoterapia indywidualna

  psychoterapia grupowa

  o nas

  cennik

  kontakt

OŚRODEK PSYCHOTERAPII
dla osób z syndromem DDA (dorosłych dzieci alkoholików)
i DDD (dorosłych dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych)


Wrocław, ul. Kochanowskiego 19
(71) 345 90 21


Wrocław, ul. Kwiska 5/7 pok. 408
604 130 743


Oferujemy pomoc w formie:

 
  • konsultacji psychologicznych
  • interwencji kryzysowych
  • psychoterapii indywidualnej
  • psychoterapii grupowej