EMPATIA: ośrodek psychoterapii dla DDA i DDD

  oferta

  autodiagnoza dda

  psychoterapia

  psychoterapia indywidualna

  psychoterapia grupowa

  o nas

  cennik

  kontakt

O psychoterapii...

Co ją poprzedza?

Konsultacja psychologiczna służy do określenia powodu zgłoszenia, zapotrzebowania, celów jakie chce osiągnąć osoba zgłaszająca się.
Jest to czas, który służy ustaleniu jak miałaby przebiegać pomoc psychologiczna i jaki ma mieć charakter (psychoterapii indywidualnej, grupowej, interwencji kryzysowej, itp.).
To nie jest konieczne, aby ktoś kto decyduje się przyjść na konsultację miał określone cele, wiedział dokładnie czego potrzebuje. Czasami jest tak, że określamy to wspólnie podczas tych wstępnych rozmów jakimi są konsultacje, temu one służą. Zazwyczaj są to około 1 do 3 sesji, choć może być i więcej. Decyzja na psychoterapię wcale nie jest prosta i łatwa, a wręcz przeciwnie wymaga dużej odwagi i silnego postanowienia "mam już dość takiego życia jak do tej pory..."

Cele psychoterapii

Psychoterapia jest rodzajem pracy nad sobą, o charakterze psychologicznym, w celu uzyskania większej świadomości siebie, dokonania zmiany w swoim życiu. Zmiana może dotyczyć sfery uczuć, myślenia, zachowania. Często oczekiwana jest taka zmiana, która wpłynie na relacje z innymi ludźmi.

Dla kogo przeznaczona?

Przeznaczona jest do osób cierpiących lub doświadczających trudności w życiu, które powodują chęć zmiany siebie, a poprzez to zmianę swojego dotychczasowego życia.
Inną motywacją do podjęcia psychoterapii jest potrzeba własnego rozwoju, lepszego rozumienia siebie, nawiązania głębszego kontaktu z samym sobą. Psychoterapia ma wtedy charakter rozwojowy.
Czasami decyzja o zgłoszeniu do psychoterapii nie jest wewnętrzną decyzją, ale sugestią lekarzy, rodziny, przyjaciół. Jeśli ta osoba z czasem przekona się do tych sugestii i zgodzi się wewnętrznie na psychoterapię, to może wiele dokonać poprzez ten rodzaj pracy nad sobą. Osoby z syndromem DDA /DDD, zgłaszają się z bardzo różnych powodów: depresji, lęków, chorób psychosomatycznych, natrętnych wspomnień z przeszłości, zaburzonych relacji z ludźmi, trudnego do określenia braku satysfakcji z życia.

Wątpliwości i obawy

Bardzo często psychoterapia wzbudza różne obawy, zwłaszcza przed nieznanym, wiele osób zastanawia się, jak psychoterapia ich zmieni, jacy będą, kim będą za jakiś czas. Niektórzy obawiają się braku wpływu na proces psychoterapii. Podczas gdy tak naprawdę, ten proces toczy się właśnie w nich, to oni pozwalają mu rozwijać się lub zatrzymują go, kiedy toczy się zbyt szybko lub ujawnia coś co niepokoi. Psychoterapeuta jest zaś towarzyszem w tym procesie, pomaga nazywać, rozpoznawać to co się pojawia.
Niektórzy obawiają się otwarcia na tematy ze swojego życia, które do tej pory były tematami tabu lub mało poruszanymi, zastanawiają się co wtedy stanie się z ich życiem, szukają w sobie przyzwolenia aby poruszyć te sprawy.
Jeszcze inni obawiają się reakcji pschoterapeuty, osób w grupie terapeutycznej, co będzie kiedy dowiedzą się co im dolega, co ich boli, z czym im trudno żyć. Wyobrażają sobie, że mogą innym wydać się śmieszni lub ktoś zbagatelizuje ich problemy. Trudno im sobie wyobrazić, że mogą otrzymać od innych zainteresowanie, zrozumienie, uwagę i że nikt nie będzie dokonywał pomiarów wagi ich problemów, bo takiej miary nie ma.

Czym się zajmujemy?

Nie ma reguły na to czego dotyczy psychoterapia, czasami zmienia się to w toku pracy. Czasami bardziej aktualnego życia, czasami koncentruje się na przeszłości, mogą też wzajemnie przeplatać się wątki aktualnego życia z przeszłością. Najlepiej kiedy można podążać za tym co pojawia się w przeżyciach, skojarzeniach, bez ograniczania pojawiających się treści, bez tematów tabu.

Inwestycja w swoje życie

Psychoterapia jest inwestycją w swoje życie, choć najczęściej tego określenia używa się w stosunku do działań, których rezultat będzie miał wymiar materialny. Tutaj pojawia się wymiar, który nie jest namacalny, widoczny gołym okiem, ale taki, który może sprawić, że ktoś polubi siebie, nie będzie musiał stale szukać na zewnątrz, tego co sam od zawsze ma, uwolni się od balastu przeszłości, który stale dźwiga.
Dla wybitnego klasyka psychoterapii, Freuda oznakami zdrowia jest zdolność do miłości i pracy.
Tego życzymy wszystkim poszukującym.

oprac. A. Nadolna